Rally

Kontaktperson
Henrik Svensson
Gumlösa 1275
288 90 Vinslöv
044-83111
email logo

Rally går ut på att på snabbast möjliga sätt ta sig fram på för annan trafik avlysta specialsträckor med start och mål på skilda platser.
Mellan specialsträckorna färdas man på vanliga vägar, transportsträckor, där vanliga trafikregler gäller.

Bilarna är indelade i olika klasser efter motorstorlek och trimningsgrad.
I varje bil finns en förare och en kartläsare, vilken håller ordning på färdväg och tider.
När man använder säkerhetsnoter ska kartläsaren läsa dessa för föraren, som då får upplysningar om hur vägen ser ut.

Tävlingar körs i form av lokala tävlingar, t ex klubbmästerskap, distriktstävlingar och s k EU-tävlingar, som är öppna för tävlande med licens som utfärdats i något EU-land.

I Rallyspecial sker ingen tidtagning på transportsträckor.
Specialprov bör ingå.
Dessa är kortare sträckor, t ex på ett industriområde, där de tävlande ska färdas en bestämd väg så fort som möjligt.
Färdvägen meddelas i förväg i form av en banskiss.
Endast en bil i taget befinner sig på banan.
Rallysprint genomförs t ex på ett område där det finns en vägslinga ansluten till ett större centralt område där man kan anordna start och mål samt depå.
Normalt befinner sig flera bilar ute på tävlingsbanan samtidigt för att köra ett eller flera varv.

För närvarande har klubben ett 20-tal aktiva rallyekipage.

HLMK arrangerar varje år:
ett antal träningar,
en klubbtävling i rallyspecial,
en tävling i rallyspecial eller rallysprint, Lille Mats och Hovdalarallyt
och en större rallytävling, Snapphanerallyt – ofta som SM-deltävling

Om du vill veta mer om rally, så hör av Dig!
Om Du inte är intresserad av att tävla, så är Du ändå välkommen att kontakta oss.
Vi utbildar kontinuerligt de teknik- och tävlingsfunktionärer som behövs för att genomföra våra arrangemang.