Hässleholms GP 2016

Hässleholms GP

GA LindbergAM_svart-RGBHlm_centr_rgb

f54ec4a5-2d7d-4193-8c49-696241684607

OBS! Kommersiell fotografering eller filmning av evenemanget tillåten endast med arrangörens ackreditering.

 

TÄVLINGSINBJUDAN
Tävlingen anordnas i full överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser samt dessa tilläggsregler och ev tillkommande PM.

1. TÄVLINGSARRANGÖR
Hässleholms Motorklubb arrangerar nationella Hässleholms GP (Lille Mats Rallysprint) med internationellt deltagande i Hässleholm den 1/5 2016. Ingår i Södras RS-DM, B- & C förarcupen, Asfaltcupen i Södra samt ”grannfejden” mellan Sverige, Danmark och Norge!

2. ORGANISATIONSKOMMITTÉ
C G Wilke, Rolf Sandin, Martin Holm, L-G Eriksson, Micke Björnsson, Martin Baeck, Lars Gren, Ingvar Olsson, Bertil Hylén, Micke Isaksson, Jörgen Ewe, Anita Danielsson, Mattias Edeslätt.

3. TÄVLINGSLEDARE
C G Wilke            070-521 58 02

4. TEKNISK CHEF
Mattias Edeslätt            070-941 06 58

5. DOMARORDFÖRANDE
Tomas Sjödell            070-345 61 20

6. DOMARE
Ingvar Hansson            070-344 39 11

7. TEKNISK KONTROLLANT
Lennart Nielsen            070-582 69 21

8. MILJÖCHEF
Bertil Hylén            073-140 80 06

9. TÄVLINGSFORM, TÄVLINGENS LÄNGD
Rallysprint om totalt 24 km, varav 24 km är SS. 1 SS på asfalt/betong där varvet är 4 km som körs 2 varv. Sträckan körs 3 gånger. Central serviceplats vid tävlings HQ.

10. TÄVLINGSPLATS OCH ORT
Fd P 2 Garnisonsområde i Hässleholm.

11. TIDSPLAN
Anmälningstiden börjar 8/2. Anmälan och B-besiktning öppnar den 1/5 kl 0730. Första start 1100.
Startmellanrum ca 20-40 sek. Flytande start.

12. DELTAGARE, LICENSKLASSER, DELTAGARANTAL OCH GALLRING
Förarklasser: Tävlingen är öppen för A, B och C-förare: med nationell och internationell licens, juniorlicens, samt utländska förare med tillstånd från respektive lands förbund.
Tävlingen är maximerad till 150 anmälda.            Gallring: Efter ankomstdatum.

13. TILLÅTNA BILAR, BILKLASSER, STARTORDNING.

Bilkl A-förare B-förare C-förare HRC App K – 1989
Kl. R1a R1a,Gr E, N-1400 Kl1 Klass 6 Klass 11 Klass 16 = 0-1300cc
Kl. R1b R1b, VOC, Gr. F, N-1,6 Kl2 Klass 7 Klass 12 Klass 17 = 1301-1600
Kl. R2 R2, Gr H-1,6, Gr N-2,0 Kl 3 Klass 8 Klass 13 Klass 18 = 1601-2000
Kl. R3 R3, Gr H 1601- Kl 4 Klass 9 Klass 14 Klass 19 = 2001-
Kl. R4 4WD alla Kl 5 Klass 10 Klass 15 Klass 20 = Juniorlicens

Klasserna 16-19 kan sammanslås uppåt om det är mindre än 3 i en klass!

Startordning: Totalseedning av startfältet med snabbaste först.
Efteranmälda: Placeras in på lämplig plats
De danska klasserna grupp E, DK och KRB skall anmälas i klass R2 ( grupp H-1600 cc) eller R3 (grupp H 1601- cc)

14. REKLAM
Hässleholms Motorklubbs utnyttjande av reklamplats meddelas i slutinstruktionen.

15. LAGTÄVLAN
Förekommer ej.

16. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
OBS! Kommersiell fotografering eller filmning av evenemanget tillåten endast med arrangörens ackreditering.
Däck enligt reglementet. Det är ej tillåtet att efterskära i däcken. Däckvärmare ej tillåtet. Värmning av däck på väg är ej heller tillåtet (RY 8.7.7T). Det är inte tillåtet att ”dela bil” mellan olika förare. Det är dock tillåtet att byta kartläsare under tävlingen. PR-licens kan lösas i anmälan. OBS! Det är tillåtet att gå sträckan till fots (eller cykla) före första start. Arrangörsnoter förekommer ej. Egna får ”göras” vid rekognoseringen på tävlingsdagen.

17. TÄVLINGSAVGIFTER
Startavgift            (betalas tävlingsdagen för utländska deltagare):
Insättes på Hässleholms Motorklubb, Bg 5373-4091 senast 26/4.

A, B, C-förare 800:- (50:-/startande avsätts till B & C-förarcupen)
Utländsk deltagare + juniorlicens 400:- (50:-/startande avsätts till B & C-förarcupen)
Förare tävlande för Hässleholms MK Fri start

 

18. ANMÄLAN
Skall göras på http://www.resultatservice.com
Tillhanda senast 15/4 kl 1800. Ingen telefonanmälan godtages.
Efteranmälan (i mån av plats!!! Se p.12) efter den 15/4 kl 1800 betalar (gäller även de med fri start) 1600:-
Efteranmälan kan ske på http://www.resultatservice.com

19. AVLYSNING
Organisationskommittén äger rätt att efter domarens godkännande avlysa tävlingen.

20. PRISER, POÄNGBERÄKNING, SÄRSKILJNING OCH PRISUTDELNING
Hederspriser: Utdelas till placering 1-3 i resp klass enl Södra´s DM regler.
2016 är 2:a året som det tävlas om ”Nya” GA/Lindberg Import Motorsport Rally Cup:
Segraren, tvåan osv i varje förarklass erövrar poäng enligt följande poängberäkning: 1:an 15 poäng, 2:an 13 poäng, 3:an 12 poäng osv till 10:an 5 poäng. Slutlig totalsegrare blir den förare som erövrat flest poäng efter 3 tävlingar. Om flera förare uppnår samma slutpoäng vinner den förare som erövrat flest poäng i sista tävl. Om samma där, avgör tävl innan. Poängen tas med vid ev.uppklassning.

2016 är 5:e året som det tävlas om C G Wilke´s Vandringspokal! Totalsegraren i årets tävling får behålla det under året till nästa tävling. Den som först uppnår 3 totalsegrar får behålla det ”för alltid”!

Särskiljning: Vid lika sluttid avgör tiden på SS 1, därefter SS 2 osv.
Prisutdelning: Prisutdelning sker samlat efter protesttidens utgång. Priser ej uthämtade tävlingsdagen tillfaller arrangören.

21. ÅTERBUD / AVANMÄLAN
Avanmälan före 24/4 kl 1800 återfår hela tävlingsavgiften. Avanmälan efter 26/4 kl 1800, tas en adm.avgift ut på 500:- Vid utebliven start på tävlingen och som inte avanmälts senast kl 0730 den 30/4 återbetalas ingen avgift! Vid avanmälan ska tävlande ange kontonummer dit återbetalning ska ske. Avanmälan sker på 070-810 36 09

22. UPPLYSNINGAR
Tävlingsledare: C G Wilke            070-521 58 02            hlmkmail@yahoo.com

ÖVERNATTNING
Hotel Göingehof 0451-143 30, Hässleholmsgårdens Vandrarhem 0451-121 11 el 070-527 28 24.

ANSVAR
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört förbund (FIA, SBF, SDF) arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

VÄLKOMMEN OCH LYCKA TILL !

HÄSSLEHOLMS MOTORKLUBB