Bli Medlem

Medlemsavgifter

-18 100:-
18- 300:-
Familjekort 500:-

Insättes på Bankgiro: 328-8164
Eller Swish: 123 568 48 99
Tillsammans med Namn och pnr (på alla via familjekort).

 OBS! Bankgiro-nummer enbart för medlemsavgifter!

Familjekort: Gäller alla familjemedlemmar skrivna på samma adress oavsett ålder och licenstyp.

Om du vill ha ett medlemskort får du säga till när vi träffas på klubben. Vi skickar inte ut dem av praktiska skäl.
Medlemsavgift för FMK är 100:-