Bli Medlem

Medlemsavgifter för 2018

-18 50:-
18- 250:-
Familjekort 350:-

Insättes på Bankgiro:5373-4091
Tillsammans med Namn och pnr (på alla via familjekort)

Familjekort: Gäller alla familjemedlemmar skrivna på samma adress oavsett ålder och licenstyp.

Ständigt medlemskap: Medlem som fyllt 60 år erbjuds möjligheten att lösa ständigt medlemskap i klubben. Kostar 1000:- och inkluderar make/maka.

Om du vill ha ett medlemskort får du säga till när vi träffas på klubben. Vi skickar inte ut dem av praktiska skäl.
Medlemsavgift för FMK är 100:-

Fält markerade med * är nödvändiga.