Bli Medlem

Medlemsavgifter för 2020

-18 100:-
18- 300:-
Familjekort 500:-

Insättes på Bankgiro: 328-8164
Tillsammans med Namn och pnr (på alla via familjekort).

 OBS! Nytt bankgiro-nummer enbart för medlemsavgifter!

Familjekort: Gäller alla familjemedlemmar skrivna på samma adress oavsett ålder och licenstyp.

Ständigt medlemskap: Medlem som vid årets början fyllt 70 år erbjuds möjligheten att lösa ständigt medlemskap i klubben. Kostar 1000:- och inkluderar make/maka.

Om du vill ha ett medlemskort får du säga till när vi träffas på klubben. Vi skickar inte ut dem av praktiska skäl.
Medlemsavgift för FMK är 100:-