Bli Medlem

Medlemsavgifter för 2017

-18 50:-
18- 200:-
Familjekort 250:-

Insättes på Bankgiro:5373-4091

Familjekort inkluderar barn under 18 år som bor hemma och inte har egen tävlingslicens.

Om du vill ha ett medlemskort får du säga till när vi träffas på klubben. Vi skickar inte ut dem av praktiska skäl.
Medlemsavgift för FMK är 100:-

Fält markerade med * är nödvändiga.